Yunanistana Giriş Şartları

Değerli Vatandaşlarımız,
1.Yunanistan’ın ülkemize yönelik seyahat kısıtlamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
- Ülkemizden Yunanistan’a hava ve karayoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır.
- Ülkemiz limanlarından çıkacak, feribotlara, ticari turistik gemilere ve özel gezi teknelerine ilişkin düzenlemeler 3. ve 4. maddelerde sunulmaktadır.
  1. Ülkemizden Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin, Yunanistan’a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan gerekli koşulları sağlamaları beklenmektedir.
ISeyahat öncesinde travel.gov.gr internet sitesi üzerinden Passenger Locator Form (PLF-Yolcu Tespit Formu) doldurulmak zorundadır. (Yunanistan’a giriş yapılacak tarih ile hudut kapısına ilişkin bilgiler başta olmak üzere formun doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması giriş sürecinde sorun yaşanmaması için elzemdir)
II- Yunanistan’a girişte beş (5) yaş üzerindeki tüm yolcuların,
  1. En az iki doz aşı olduğunu belgeleyen aşı sertifikası (son dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalıdır ve hatırlatma dozu yaptırılmadığı takdirde, son dozun yaptırıldığı tarihten itibaren dokuz (9) aya kadar geçerlidir) veya,
  1. PCR veya hızlı antijen testi sonucunda alınan hastalık sertifikası (Sertifikalar ilk pozitif test sonucundan 14 gün sonra düzenlenmelidir ve o tarihten itibaren 180 gün geçerlidir) veya,
  1. Geçerli aşı sertifikasına sahip olunmadığı takdirde (bkz. (a) şıkkı), Yunanistan’a girişten önce son yetmiş iki(72) saat içinde yaptırılmış negatif PCR ya da son yirmi dört (24) saat içinde yaptırılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gereklidir.
III- Testinde pozitif teşhis konulan yolcular evde veya yetkili makamlarca belirtilen uygun geçici ikamet yerinde beş (5) gün süreyle karantinaya/kısıtlamaya tabidirler. 5. gün sonunda semptom göstermedikleri ve ateş düşürücü ilaç kullanmaksızın yüksek ateşleri olmadığı takdirde karantina sona erer. Testinde pozitif teşhis konulan yolcularla yakın temaslı olanlar aynı gün veya ertesi gün ülkelerine aşağıdaki koşullar altında geri dönme imkânına sahiptir:
  1. a) Yirmi dört (24) saat içinde PCR veya hızlı antijen (rapid test) metoduyla yapılacak iki ayrı testin sonucunun negatif olması
  2. b) Yolculukları sırasında N95 veya FFP2 tipi yüksek korumalı veya çift maske kullanılması
Testinde pozitif teşhis konulan yolcularla yakın temaslı olanlar Yunanistan’da kalmak istedikleri takdirde, aşılı olmayan veya tek doz aşı olup üzerinden 2 aydan fazla süre geçirmiş olan veya 2 doz aşı olup son dozun üzerinden 9 aydan fazla süre geçirmiş olan veya son 90 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş olan kişiler, temaslı oldukları kişiyle evde ya da yetkili makamlarca belirlenen geçici ikamet yerinde 5 gün süreyle karantinaya ve 5. Gün sonunda PCR veya hızlı antijen testine tabi tutulurlar.
IV- Aşı sertifikası, hastalık sertifikası ve test sonuçlarının yetkili bir sağlık kuruluşu tarafından, kişilerin pasaportta kayıtlı kimlik bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanması gerekmekte olup, Yunanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca veya Rusça dillerindeki belgeler kabul edilmektedir.
V-Ayrıca, Yunanistan’a seyahat edecek kişiler sağlık algoritması çerçevesinde ve örnekleme temelinde, ülkeye girişlerinde PCR veya hızlı antijen testi (rapid test) kontrolüne tabi tutulabilecektir.
  1. Türkiye-Yunanistan güzergâhında seyahat eden feribot yolcularının, kayıtlı koşulları karşılamaları beklenmektedir.
- Yolcular, kaptanlar ve mürettebat üyeleri, gemiye binişlerde, yolculuk sırasında, karaya çıkışlarda, limanlarda, koylarda veya sahillerde demirledikleri sırada Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı’nın internet sitesinde (https: //www.ynanp.gr/el/) yayımlanmış bulunan COVID-19 vakalarının önlenmesi ve ele alınmasına yönelik kılavuzda kayıtlı hükümlere uymakla yükümlüdürler.
  1. Yukarıda mevcut durum ışığında,
Türk pasaportuyla veya ülkemiz üzerinden seyahat etmeyecek vatandaşlarımızın, hamili bulundukları pasaportların/bulundukları ülkenin Yunanistan’a seyahatlerde tabi olduğu kısıtlamalar hakkında ilgili ülkenin Yunanistan’daki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinden veya Yunanistan’ın anılan ülkelerdeki temsilciliklerinden seyahatlerinden makul bir süre önce güncel bilgi alarak seyahatlerini planlamaları önem taşımaktadır.
TÜM BU ŞARTLARA EK OLARAK;
Yeterli kapasiteye ulaşılamaması durumunda, sefer iptal etme hakkı sağlayıcı firmaya aittir. Sefer iptal durumunda bilet ücret iadesi ya da biletin açığa alınmasına ait süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Sefer iptalinden doğacak bağlantılı uçuş, konaklama ya da hizmet alımlarına ilişkin tüm sorumluluk kişiye aittir.
Saygıyla duyurulur.
Yunanistan'a giriş yapabilmek için aşağıdaki linkten giriş yapıp bilgileri doldurmanız zorunludur…
https://travel.gov.gr/