Fransa Turistik Vize

FRANSA ‘’TURİSTİK’’ VİZE İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Şirket sahibi olanlar için gereken evraklar:
 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ( 10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır. ) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş ( son 6 ay içerisinde ) arka fon beyaz biyometrik fotoğraf (35mm.–45mm. Ebatlarında )
 • Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Şirket Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bağlı olunan Odadan ( Ticaret odası, Sanayi odası, Esnaf –Sanatkarlar, vs… ) Kayıt ve Faaliyet Belgesi fotokopisi ( Yeni tarihli ve son 3 aya ait )
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( Kuruluş , varsa adres değişikliği , ortaklık pay dağılımı )
 • Şirket Banka Hesabı ( Bankadan son 3 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde şirketin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri )
 • Şahsi Banka Hesap Dökümü ( Bankadan son 3 aylık, kaşeli ve imzalı, son halinde bakiye olan, üzerinde kişinin isminin yazdığı orijinal banka hesap dökümleri )
 • Varsa ev tapusu, kredi kartı ekstreleri
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği – Nüfus müdürlüğünden alınmalıdır.
 • Bu liste; Standard evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir
Sigortalı çalışanlar için gereken evraklar:
 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş ( son 6 ay içerisinde ) arka fon beyaz biyometrik fotoğraf ( 35mm. –45mm. Ebatlarında)
 • Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Şirket Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bağlı olunan Odadan ( Ticaret odası , Sanayi odası , Esnaf –Sanatkarlar , vs… ) Kayıt ve Faaliyet Belgesi fotokopisi ( Yeni tarihli ve son 3 aya ait )
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( Kuruluş, varsa adres değişikliği, ortaklık pay dağılımı)
 • Ssk işe giriş bildirgesi fotokopisi
 • Son 4 aylık maaş bordrosu ( Kaşeli - imzalı )
 • Ssk Prim Dökümü ( www.turkiye.gov.tr )
 • Şahsi banka hesap dökümleri ( Son 3 aya ait bankadan kaşeli ve imzalı orijinal olarak alınmalıdır )
 • Ev tapusu, kredi kartı ekstreleri
 • Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ” alınmalıdır.
 • Bu liste; Standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.
Emekliler için gerekenler:
 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar, yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır.) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz.
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biyometrik fotoğraf ( 35mm. –45mm. Ebatlarında)
 • Emekli aylık bilgisi www.turkiye.gov.tr veya kurumdan alınmalıdır.
 • Emekli maaşı hangi bankaya yatıyorsa, o bankadan son 1 yıllık kaşeli ve imzalı olarak hesap hareketi alınmalıdır. Buna ek olarak Vadeli / Vadesiz Mevduat hesaplarınız var ise alınabilir.
 • Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ” alınmalıdır.
 • Bu liste; Standart evrak listesi olup, konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.